Ruseløkka skolekorps spiller både populærmusikk, og tradisjonell korpsmusikk. Vårt repertoir er tilpasset både vår aldersgruppe og våre ferdigheter.

Ruseløkkarepertoar